Аудит та надання впевненості


Компанія ZIA GROUP (Зовнішінформаудит Груп), яка надає послуги у сфері аудиту, працює на професійному ринку з 1991 року та має багатий досвід і практичні навички. Компанія співпрацює з міжнародними аудиторськими компаніями та надає послуги міжнародним та українським компаніям.

Компанія зареєстрована в РСАОВ (комісії по нагляду за аудиторськими компаніями в США), тому надання послуг аудиту звітності акціонерних товариств є для компанії найбільш пріоритетним та відповідальним.

Застосування Міжнародних стандартів звітності та допомога в їх впроваджені на підприємствах, є нашим другим напрямом діяльності.

Також компанія пропонує наступні послуги:

  • Аудит річної фінансової звітності та проміжної фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів обліку та аудиту;
  • Огляд річної та проміжної фінансової звітності компаній відповідно до Національних стандартів обліку;
  • Надання впевненості, щодо історичної та прогнозної фінансової інформації;
  • Пов’язані з аудитом послуги: підготовка звітності за Міжнародними стандартами звітності та обліку та проведення Узгоджених процедур;
  • Інші спеціальні послуги, щодо надання впевненості.